klik hier voor meer informatie

Gemetselde zwembaden

De meest traditionele vorm van zwembaden bouwen is om het zwembad te metselen.

Ook bij deze manier is men uiteraard volledig vrij in vorm en uitvoering. Groot nadeel van gemetselde of verlijmde bouwstenen is dat door het grondwater de aanhechting op de vloer slecht is. Hierdoor is het absoluut verboden om, zeker bij een hoge grondwaterstand het zwembad leeg te pompen. Muren kunnen door de druk van het zand en grondwater aan de buitenzijde makkelijk omvallen.

Ander nadeel zijn de extra kosten van isoleren en het glad afwerken van de binnenzijde.

+ Vrij in keuze vorm en afmetingen.
+ Goedkope bouwmaterialen
+ Lange levensduur
- Zeer arbeidsintensief
- Mag niet worden leeggepompt
- Matige sterkte van wanden.